Technik automatyk

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik automatyk
Kwalifikacja: ELM.04. eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie automatyk lub zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie automatyk (absolwenci po 2013)


Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy automatyki
Język obcy zawodowy
Pracownia eksploatacji układów automatyki przemysłowej
Pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik masażystabędą mogli podjąć pracę w:
- przedsiębiorstwach przemysłowych oraz produkcyjnych
- firmach świadczących usługi związane z projektowaniem i naprawami urządzeń oraz układów instalacji stosowanych w automatyce
- stacjach o charakterze diagnostycznym i serwisowym
- biurze technologicznym
- instytucie naukowym
- ośrodku badawczo-rozwojowym
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będziesz potrafił/a:
-montować układy automatyki przemysłowej
-uruchamić układy automatyki przemysłowej
-obsługiwać układy automatyki przemysłowej
-konserwować układy automatyki przemysłowej
-organizować prace związane z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
-wykonywać czynności związane z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaoczna (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik automatyk
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach