Zarezerwuj miejsce na wybranym kierunku już dziś.

Po wysłaniu formularza zapisów skontaktuje się z Tobą nasz pracownik, aby omówić kolejne kroki niezbędne do rozpoczęcia nauki w Centrum Kształcenia Prymus.

Pamiętaj, że przy pierwszej wizycie w sekretariacie potrzebny Ci będzie komplet dokumentów niezbędnych do rekrutacji.

   
   

  Niezbędne dokumenty

   

  Świadectwo

  W przypadku wyboru szkoły policealnej świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura). W przypadku wyboru liceum świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, bądź zasadniczej szkoły zawodowej.

  2 zdjęcia

  Zdjęcia są niezbędne do wystawienia dokumentów ukończenia szkoły oraz do wydania legitymacji.

  Dowód osobisty

  Dowód osobisty do wglądu

  Inne dokumenty

  O innych wymaganych dokumentów związanych z danym zawodem (np. zaświadczeniu lekarskim, itp.), zostaniesz poinformowany/a w kolejnych krokach rekrutacji