Informacje o placówce

Centrum Kształcenia Prymus
NIP: 8281007451
REGON: 730940198
Dyrektor: Edyta Sawicka

Szkoła Policealna Prymus w Poddębicach
Dyrektor: Igor Sawicki

Branżowa Szkoła II-stopnia Prymus w Poddębicach
Dyrektor: Edyta Sawicka

Liceum Ogólnokształcące Prymus w Poddębicach
Dyrektor: Edyta Sawicka

Dane kontaktowe: