Dziękujemy za zapis!

Jeśli zapisałeś/aś się do szkół stacjonarnych niezbędna będzie wizyta w sekretariacie celem przedłożenia niezbędnych dokumentów.

Kolejne kroki

Aby dokończyć proces rekrutacji do Liceum lub Szkoły Policealnej należy przyjść osobiście do sekretariatu.

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale.

W zależności od wyboru szkoły należy spełnić jeden z warunków:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy w szkole policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 4-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

- 1 zdjęcie legitymacyjne (na odwrocie podpisane), dla zainteresowanych otrzymaniem dokumentu,


- Dowód osobisty (ewentualnie paszport lub inny dokument tożsamości) do wglądu,

Dodatkowo Kandydat otrzyma w sekretariacie skierowanie na podstawie, którego zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy tylko Szkół Policealnych).