Technik usług fryzjerskich (KKZ)

Kierunek: technik usług fryzjerskich
Kwalifikacja: ELM.04. eksploatacja układów automatyki przemysłowej
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: Każda osoba, która m.in. ukończyła 18. rok życia - niezależnie od swojego wykształcenia - może zrealizować kwalifikacyjny kurs zawodowy i podejść do egzaminu zawodowego. Aby uzyskać tytuł technika w zawodzie należy posiadać wykształcenie min. średnie


Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy elektrotechniki
Język obcy zawodowy
Użytkowanie instalacji elektrycznych
Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
Eksploatacja instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik elektryk będą mogli podjąć pracę w:

- zakładach energetycznych i elektrowniach
- firmach zajmujących się wykonaniem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
- firmach zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrycznego
- własna działalność


Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik elektryk będziesz potrafił/a:

- Wykonywać i uruchamiać instalację elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej
- Montować i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
- Wykonywać konserwację instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
- Eksploatować instalacje elektryczne
- Eksploatować maszyny i urządzenia elektrycznych

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30) - w trakcie epidemii COVID-19 prosimy o zapisy internetowe oraz kontakt pod numerem komórkowym

601 143 456

(pon-pt 8:30 - 18:30)

TRYB NAUKI

zaoczny (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

1350 zł / kwalifikacja

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


KKZ Technik usług fryzjerskich
Po ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych możesz uzyskać:
- świadectwo ukończenia kursu
- dyplom technika
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach