Technik administracji

Kwalifikacja: EKA.01. obsługa klienta w jednostkach administracji
Czas trwania: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w weekendy/2 zjazdy w miesiącu)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 200 zł miesięcznie
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizacja pracy biurowej
Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
Język obcy w administracji
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa administracyjnego
Podstawy prawa finansowego


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym


Pracownia pracy biurowej
Postępowanie w administracji


Praktyki zawodowe:
Semestr III- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr IV- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 4 tygodnie – 140 godzin
Absolwenci kierunku technik administracji będą mogli podjąć pracę w:
• administracji państwowej i samorządowej
• doradztwie w zakresie obsługi jednostek administracyjnych
• firmach consultingowych
• firmy z każdej branży
• fundacjach
• jednostkach administracji państwowej i samorządowej
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik administracji będziesz potrafił/a:
• sporządzać i przechowywać dokumentację biurową
• obsługiwać sprzęt, urządzenia techniki biurowej oraz korzystać z programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
• korzystać z różnych źródeł prawa podczas wykonywania zadań zawodowych
• wszczynać i prowadzić postępowanie administracyjne oraz egzekucyjne
• sporządzać postanowienia i decyzje administracyjne • rozpatrywać skargi i wnioski obywateli
• rozróżniać strukturę i zadania jednostek administracji publicznej
• oceniać skutki niezachowania terminów oraz formy czynności prawnych
• sporządzać umowy cywilnoprawne
• sporządzać dokumenty wynikające ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych
• opracowywać sprawozdania finansowe
• stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych
• organizować pracę małego zespołu
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
• postępować zgodnie z zasadami etyki
Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

200 zł / miesiąc

WYMAGANIA

wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik administracji
Szkoła policealna to szkoła, w której w dwa lub cztery semestry, w zależności od wybranego kierunku, uzyskasz kwalifikacje zawodowe, praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. Oferujemy atrakcyjne kierunki, które umożliwią każdemu lepszy start zawodowy.

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach