Technik BHP

Kwalifikacja: BPO.01. zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Czas trwania: 1,5 roku
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w weekendy/2 zjazdy w miesiącu)
Wymagania: wykształcenie średnie/ matura nie jest wymagana
Czesne: 120 zł miesięcznie

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Podstawy prawa pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia komunikacji interpersonalnej
Ocena ryzyka zawodowego
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyki zawodowe:
Semestr II- 2 tygodnie – 70 godzin
Semestr III- 2 tygodnie – 70 godzin
Razem: 4 tygodnie – 140 godzin
Absolwenci kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy będą mogli podjąć pracę:

• we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz potrafił/a:

• prowadzić okresowe i bieżące kontrole stanowisk pracy, pomieszczeń pracy, obiektów budowlanych związanych z przestrzeganiem przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
• kontrolować problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy oraz w odniesieniu do stanowisk pracy.
• opracowywać i opiniować plany modernizacji oraz rozwoju zakładu pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
• oceniać stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne oraz niebezpieczne występujące w środowisku pracy.
• organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
• ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy jako członek zespołu powypadkowego.
• rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w zakładzie pracy.
• organizować pracę małego zespołu
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
• udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
• postępować zgodnie z zasadami etyki
Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (zajęcia w weekendy)

CZAS NAUKI

1,5 roku

KOSZT

150 zł / miesiąc

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


home_insurance_for_business_2
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach