Technik budownictwa

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik budownictwa
Kwalifikacja: BUD.14. organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych, albo
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie pracownik budowlany

Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy budownictwa
Konstrukcje budowlane
Organizacja i przygotowanie budowy
Podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
Organizacja i kontrola produkcji budowlanej
Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik masażystabędą mogli podjąć pracę w:
- firmach budowlanych
- biurach projektowych projektujących obiekty budowlane
- organach administracji państwowej i samorządowej
- wytwórniach i składach materiałów budowlanych
- administracji budynków i firm zarządzających nieruchomościami

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będziesz potrafił/a:
- wykonywać mieszanki betonowe
- układać i zagęszczać mieszanki betonowe w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu
- organizować i kontrolowanć roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
- organizować i kontrolować roboty konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
- organizować i kontrolować roboty związanane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
- sporządzać kosztorysy robót budowlanych

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik budownictwa
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach