Technik inżynierii sanitarnej

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik inżynierii sanitarnej
Kwalifikacja: BUD.20. organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie inżynierii sanitarnej lub zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie inżynierii sanitarnej (absolwenci po 2013)


Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy budownictwa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik inżynierii sanitarnej będą mogli podjąć pracę w:
• Firmach budowlanych
• Firmach instalatorskich
• W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych
• Zakładach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych
• Klubach fitness i siłowniach
• Firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń budowlanych, sanitarnych itp.

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będziesz potrafił/a:
• wykonać w praktyce nowoczesne i tradycyjnie sposoby montażu materiałów, prefabrykatów i urządzeń używanych obecnie do wykonywania instalacji i sieci sanitarnych
• zmontować w praktyce urządzenia, systemy pomiarowo-kontrolne oraz elementy
• zinterpretować podstawowe elementy zasilania elektrycznego
• zinterpretować podstawowe elementy zasilania elektrycznego
• wykonywać, zgodnie z instrukcją eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne instalacji i urządzeń sanitarnych
Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Polnej 34 (na przeciwko Urzędu Pracy) lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zoacznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


home_insurance_for_business_2
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach