Technik mechanik

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik mechanik
Kwalifikacja: MEC.09. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechanik lub zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie mechanik (absolwenci po 2013)

Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń
Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik mechanik będą mogli podjąć pracę w:
- przemyśle maszynowym przy obsłudze maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz przy ich montażu
- przemyśle motoryzacyjnym
- zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będziesz potrafił/a:
- badać części i zespoły maszyn i urządzeń
- instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne wprowadzanych do eksploatacji
- organizować i nadzorować zabiegi profilaktycznych konserwacji
- sporządzać protokoły z uszkodzeń i awarii
- kwalifikować obiekty do naprawy lub kasacji
- projektować podstawowe procesy obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik mechanik
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach