Technik mechatronik

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik mechatronik
Kwalifikacja: ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechatronik


Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy mechatroniki
Urządzenia i systemy mechatroniczne
Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
Systemy sterowania
Komputerowe wspomaganie projektowania systemów mechatronicznych
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik masażystabędą mogli podjąć pracę w:
• Zakładach produkcyjnych, usługowych, naprawczych
• Zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych
• Zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym
• Zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych
rehabilitacyjnych

Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny będziesz potrafił/a:
• montować urządzenia i systemy mechatroniczne
• wykonywać rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
• wykonywać konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych
• wykonywać masaż punktowy
• eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne
• tworzyć dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych
• programować urządzenia i systemy mechatroniczne

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik mechatronik
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach