Technik rolnik

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik rolnik
Kwalifikacja: ROL.10. organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie rolnik lub zasadnicza szkoła zawodowa w zawodzie rolnik (absolwenci po 2013)

Więcej informacji dot. tego kierunku dostępnych na stronie internetowej: www.uprawnieniarolnicze.pl

Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy rolnictwa
Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego
Pracownia organizacji produkcji rolniczej
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwent kierunku technik rolnik znajdzie pracę w:
- rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
- instytucjach służby rolnej
- prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik rolnik będziesz potrafił/a:
- wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej
- wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
- Prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej
- Prowadzić sprzedaż zwierząt i produktów rolnych
- Organizować i nadzorować produkcje roślinną
- Organizować i nadzorować produkcje zwierzęcą
Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o rachunek ekonomiczny
Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik rolnik
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach