Technik technologii żywności

Kierunek bezpłatny

Kierunek: technik technologii żywności
Kwalifikacja: SPC.07. organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Czas nauki: 2 lata
Forma kształcenia: zaoczna (weekendy)
Wymagania: ukończona branżowa szkoła I stopnia w zawodzie żywienia i usług gastronomicznych


Przedmioty w kształceniu ogólnym:
Język polski
Język angielski
Matematyka
Informatyka

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
Podstawy przemysłu spożywczego
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa:
4 tygodnie (140 godzin)
Absolwenci kierunku technik technologii żywności będą mogli podjąć pracę w:
- przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych
- laboratoriach dokonujących analizy i oceny żywności
- cukierniach i piekarniach
Po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik technologii żywności będziesz potrafił/a:
- wytwarzać wyroby cukiernicze, piekarski, wędliniarskie
- opracowywać receptury żywnościowe; - wykorzystać nowoczesne i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności
- planować i nadzorować procesy produkcji żywności
- prowadzić badania i próby przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych
- zastosować język obcy zawodowy
- stosować w pracy zasady kultury i etyki oraz komunikacji interpersonalnej

Kliknij na przycisk poniżej, aby zapisać się na ten kierunek przez Internet:

Zapisz się teraz przez Internet!
Zapisy i informacje dostępne również biurze w Poddębicach przy ul. Targowej 7B lub pod nr. telefonu:

43 678 35 21

(pon-pt 8:30 - 15:30)

TRYB NAUKI

zaocznie (weekendy)

CZAS NAUKI

2 lata

KOSZT

kierunek bezpłatny

WYDAJEMY

zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, WKU

Zdobądź atrakcyjny zawód!


Technik technologii żywności
Branżowa Szkoła II stopnia to szkoła, w której bezpłatnie w dwa lata uzyskasz:
- dyplom technika
- wykształcenie średnie
- świadectwo maturalne
- praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód

Zapisy i informacje:

tel. 43 678 35 21

lub w biurze przy ul. Polnej 34 w Poddębicach