Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zapraszamy do zapisów abolwentów szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach: