Branżowa Szkoła II-Stopnia

Zdobądź dyplom technika!

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia daje szansę zdobycia dyplomu technika po zdaniu egzaminu zawodowego w danej specjalności oraz uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu matury, co umożliwia dalszą naukę na studiach wyższych.